TV-Dizileri

Televizyonun çocuklar üzerinde müthiş bir çekim gücü vardır. Ancak televizyon çoğunlukla ‘eğlence’ aracı olarak görülür. Yine de, eğlence atmosferinde bile sürekli değer katkılıprogramlar arayan çocuklu genç aile grupları vardır. ‘Eğiten eğlence’ (Edutainment) soysal olarak kabul gören mükemmel bir olgu haline gelmiştir.