Ontstaan

Het Symfollies project is ontstaan uit de idee dat klassieke muziek niet de aandacht krijgt die het verdient. In onze snel ontwikkelende maatschappij is er soms te weinig aandacht voor projecten met een grote meerwaarde. Primaire behoeften stimuleren onze gedragingen. Genieten van klassieke muziek vergt een extra inspanning waarvoor we veelal te weinig energie kunnen opbrengen. Om vertrouwd te geraken met klassieke muziek is het belangrijk om ermee in contact te treden op indirecte wijze, en dit zo vroeg mogelijk. De animatiereeks is ontstaan om kinderen en hun ouders op een speelse wijze vertrouwd te maken met klassieke muziek.