Gözlük

OUVERTURE “THE BARBER OF SEVILLA”  G. ROSSINI

Stradi ve Viola ormanda oynamaktadır ve Stradi bir gözlük bulur. Gözlüğü takar ve garip davranışlar yapmaya başlar. Viola ne olduğunu anlayamaz. Fakat ormanın içinde biryerde Maestro gözlüklerini aramaktadır…