Misket

LA GIOCONDA “DANCE OF THE HOURS” – A. PONCHIELLI

Stradi ve Ting Tang misket oynamaktadırlar. Ting Tang’ın sihirli misketi tehlikededir. Stradi sihirli misketi kazanır kazanmaz ağaç evde oynamakta olan kız kardeşine giderek onu göstermek ister. Fakat misketin sadece Ting Tang’ın elinde olduğu zaman sihirli gücünü gösterdiği anlaşılmaktadır…