Makine

TOCCATA IN D MINOR  J.S. BACH

Horn bir makine yapmıştır. Stradi ve Viola’ya makinenin neler yaptığını göstermektedir. Horn makinenin başından ayrıldığında, çocuklar makineyi kendileri çalıştırmak isterler…