Toverballen

TOCCATA IN D MINOR  J.S. BACH

Horn heeft een spectaculaire machine gebouwd. Hij demonstreert aan Stradi en Viola hoe je er toverballen mee maakt. Als Horn even weggaat, kunnen Stradi en Viola niet aan de verleiding weerstaan om zelf aan de slag te gaan.